Tietosuojailmoitus

Tmi Coach Hoon liiketoiminnassa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehditaan, että henkilötietojen tietoturva on asianmukaisella tasolla.

Tässä ilmoituksessa kuvataan, miten Tmi Coach Hoon liiketoiminnassa kerätään, käytetään, säilytetään ja suojataan palvelun käyttäjien henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Coach Hoo päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli Tmi Coach Hoo on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä.

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on: Heli Harjanne ja häneen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta coachhoo@gmail.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tmi Coach Hoon liiketoiminnan tarkoitus on valmentaminen sekä uimaopetus ja palvelusta laskuttaminen sekä palvelun markkinointiviestintä. Tässä palvelussa henkilötietojen käsittely perustuu palvelun käyttäjän antamaan suostumukseen.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilöstä tallennetaan seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdolliset erityistiedot harjoittelutaustasta tai harjoitteluun vaikuttavista seikoista. Tietojen antaminen on vapaaehtoista.

4. Henkilötietojen kerääminen

Palvelun käyttäjän vapaaehtoisesti ilmoittamat henkilötiedot palvelun käytön yhteydessä ja ilmoittautuessa valmennukseen tai uimaopetukseen.

5. Henkilötietojen käsitteleminen

Palvelun käyttäjän henkilötietoja käsitellään palvelun käyttäjän suostumuksen perusteella ja palvelun käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumus.

Alihankinta tapauksessa (toinen palveluntarjoaja ostaa Tmi Coach Hoon valmennus- tai uimaopetuspalvelun) asiakasrekisterin omistaa toinen palveluntarjoaja. Tässä tapauksessa noudatetaan tämän palveluntarjoajan antamia määräyksiä ja ohjeita henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä.

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta Tmi Coach Hoon ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Henkilötietoja eikä yksilöllisiä valmennusohjelmia arkistoida pysyvästi. Tmi Coach Hoo säilyttää henkilötietoja ja valmennusohjelmia niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Henkilötietojen suojaamiseksi Tmi Coach Hoolla on käytössään asianmukaiset tekniset turvallisuusmenettelyt, joilla yritys suojaa kaikkia hallussaan olevia asiakkaan henkilötietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön varalta tai muutosten varalta.

8. Mitä oikeuksia palvelun käyttäjällä on?

Palvelun käyttäjällä on oikeus saada tietää, onko hänen tietoja tallennettu ja mitä häntä koskevia tietoja on talletettu Tmi Coach Hoon rekisteriin. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Tmi Coach Hoon rekisteriin rekisteröidyllä on oikeus pyytää oikaisemaan tai poistamaan rekisterissä olevan virheellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Rekisteröidyllä on oikeus poistaa tiedot rekisteristä.

Mikäli haluat tarkastaa henkilötietosi tai haluat poistaa tietosi Tmi Coach Hoon rekisteristä, ota yhteyttä coachhoo@gmail.com